Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Tứ Kỳ 2018 - Lần 2

Các em tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2018 tổ chức thi thử lần 2 có đáp án.

Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Tứ Kỳ 2018 - Lần 2

Câu 49: Người ta muốn chia tập hợp 16 học sinh gồm 3 học sinh lớp 12A, 5 học sinh lớp 12B và 8 học sinh lớp 12C thành hai nhóm, mỗi nhóm có 8 học sinh. Xác suất sao cho ở mỗi nhóm đều có học sinh lớp 12A và mỗi nhóm có ít nhất hai học sinh lớp 12B là: 

A. 42/143   B. 84/143          C. 356/1287        D.56/143

Câu 50: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 


De thi thu THPTQG mon Toan THPT Tu Ky 2018 - Lan 2

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Tứ Kỳ 2018 - Lần 2

De thi thu THPTQG mon Toan THPT Tu Ky 2018 - Lan 2

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Tứ Kỳ 2018 - Lần 2

  •