Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2018 - Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Các em cùng tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2018 của Phòng GD&ĐT Yên Lạc có đáp án chi tiết tại đây

Câu 6: If he …. More money, he would buy that car

A. had had

B. has had

C. had

D. has

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2018 - Phong GD&DT Yen Lac

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2018 - Phong GD&DT Yen Lac

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2018 - Phòng GD&ĐT Yên Lạc

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2018 - Phong GD&DT Yen LacTheo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2018 - Phòng GD&ĐT Yên Lạc

  •