Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2016, được tổ chức thi ngày 20/5/2016, các em cùng thử sức nào:

II. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi .

1. “ What about going out for dinner tonight?” he said.

-He suggested…………………………………………………………………..

2. “I will go to Da Lat tomorrow” said Nam

   ->Nam said ……………………………………………………………………………..

3. He was very tired, but he couldn’t sleep.    

- Although he was ……………………………………………………………………

4.He has been learning English  for two weeks.

- He started …………………………………………………………………………

5.Did they finish the exercises last night?

- Were  ………………………………………………………………………

III. Sắp xếp các từ , cụm từ thành câu hòan chỉnh

1.taller / Hung / is / than / Linh /.

- ……………………………………………………………………………………

2.using/ They/ suggested/ light bulbs./ energy- saving/

- ……………………………………………………………………………………

3. can/ people/ in/ think/ Many/ that/ we/ a lot/ the/ learn/ that/ of/ a/ country/ foreign/ culture/ by/ living/ simply/ culture./ about/

- ……………………………………………………………………………………

De thi thu vao lop 10 mon Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!