Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý năm 2019 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Câu1( 1 điểm): Một xe điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1=12km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 =20km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường trên.

Câu2( 1 điểm):  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 3 – 10t ; Với x tính bằng (km) t tính bằng giờ (h).Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và đang chuyển động theo chiều nào của trục Ox ?Tính quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 2 giờ.

Câu3( 1 điểm): Phương trình chuyển động của một vật có dạng : x = 3 - 4t + t2 . Trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Viết biểu thức vận tốc  của vật theo thời gian .

Câu4( 1 điểm): Một  xe máy đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 40m thì vận tốc của nó chỉ còn

21,6 km/h. Tính gia tốc của xe và quãng đường xe đi được kể từ lúc hãm phanh tới khi dừng  lại?

Câu5( 1 điểm): Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Tính thời gian vật rơi và  độ cao h . Biết vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng 20m/s. Lấy g =10m/s2.

Câu6( 1 điểm): Một cánh quạt máy quay được 180 vòng trong thời gian 30s ,cánh quạt dài 0,4m .  Tính  tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt .         

Câu7( 1 điểm): . Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tìm tỉ  số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim . Coi các kim quay đều.

Câu8( 1 điểm): Một canô đi xuôi dòng nước trên một đoạn sông thẳng từ bến sông  A đến bến sông B mất 2 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 6 km/h. Tính vận tốc của canô so với dòng nước và tính quãng đường AB.

Câu9( 1 điểm): Hai viên sỏi được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, viên thứ nhất rơi sau viên thứ hai một thời gian 1s . Tính khoảng cách giữa hai viên sỏi sau 4 giây kể từ khi viên sỏi thứ nhất rơi.Lấy g = 10m/s2

Câu10( 1 điểm): Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những quãng đường s1 = 24m và s2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Lý 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

De thi thu vao lop 10 mon Ly 2019 - THPT Dong Dau lan 1

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

  •