Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú Thọ 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật, các em cùng tham khảo dưới đây nhé:

IV. Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc trong các câu sau.

1. You should learn how (keep)_____________________ the environment clean.

2. If he (be)___________________taller, he would be able to join the police.

3. Yesterday, Mrs. Hoa was making cakes when I (phone)__________________her.

4. Recently, life in our province (change)______________________dramatically.

5. It often (rain)___________________.hard in the summer.

V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu.

1. My brother can speak three languges____________________ (fluent)

2. Mai_________________ her penpal to Hanoi last year. (invitation)

3. The sky is very ___________________. It's going to rain. (cloud)

4. He is a famous __________________ in the world. (science)

 De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú Thọ 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!