Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2016, các em cùng làm để củng cố kiến thức của mình nhé:

I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .

1.He (go)………….. .to school by bike every day.

2. Last night, my father (arrive)……………….home at half past nine.

3 .The car looks vere clean. …….Ba (wash) ………….it?

4. I (learn)……………..English at the moment.

5 .My sister enjoys (cook)…………. .dinner very much.

6.The 28th SEA Games (hold)……………in Singapore a month ago.

          7. If the rice paddies (be) ………………….polluted, the rice plants will die.

8.Nam wishes he (can)…………………speak English well.

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!