Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Ngô Sĩ Liên

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm năm 2018.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Ngô Sĩ Liên 

Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bề không có nước thì bề đầy sau 2 giờ 24 phút. Nếu mỗi vòi chảy riêng thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao nhiêu giờ thì đầy bể?

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2018 - THCS Ngo Si Lien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Ngô Sĩ Liên

  •