Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2018 ngày kiểm tra 12/5/2018.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trường Tộ

Bài II. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Tổng số học sinh của lớp 9A và lớp 9B của một trường là 82 học sinh. Trong đợt quyên góp ủng hộ cho học sinh vùng lũ lụt, mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 6 quyển sách; mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 5 quyển sách. Tính số học sinh của mỗi lớp biết rằng cả hai lớp ủng hộ được 452 quyển sách.

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Truong To

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Trường Tộ

  •