Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS và THPT Lương Thế Vinh có đáp án chi tiết năm 2018.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Lương Thế Vinh

Bài 4 (3,5 điểm): Cho một điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O; R), đoạn OA cắt (O; R) tại H. Qua  A kẻ cát tuyến d cắt đường tròn tại hai điểm B và  C (B nằm giữa A và C). Kẻ  AM, AN tiếp xúc với đường tròn tại M và N, gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh 5 điểm A, M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn

b) Khi OA = 2R, tính diện tích phần tam giác AMO nằm ngoài (O; R) theo R.

c) Gọi K là giao điểm của HC và MN. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác  MKC tiếp xúc với MH.

d) Khi cát tuyến d quay quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MBC chạy trên đường nào?

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2018 - THPT Luong The Vinh

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Lương Thế Vinh

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2018 - THPT Luong The Vinh

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2018 - THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Lương Thế Vinh

  •