Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Nam 2017

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Nam năm 2017 - 2018

Câu 3. (1,5 điểm)
Năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch một trường THPT chuyên tuyển sinh 63 học sinh vào hai lớp 10 (một lớp chuyên Toán và một lớp chuyên Tin). Tìm số học sinh của mỗi lớp theo kế hoạch. Biết rằng nếu chuyển 3 học sinh của lớp chuyên Toán sang lớp chuyên Tin thì 4 lần số học sinh của lớp chuyên Toán bằng 5 lần số học sinh của lớp chuyên Tin.

De thi thu vao lop 10 mon Toan cua Phong GD&DT Luc Nam 2017

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Nam 2017

  •