Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 - Phòng GD&ĐT Thanh Trì 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 của Phòng GD&ĐT Thanh Trì năm 2018 có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Bài IV: Cho tam giác MAB vuông tại M (MA < MB) có đường cao MH (H ∈ AB). Đường tròn (O) đường kính MH cắt MA, MB lần lượt tại E và F (E, F khác M)

1. Chứng minh: Tứ giác MEHF là hình chữ nhật

2. Chứng minh: Tứ giác AEFB nội tiếp được đường tròn

3. Đường thẳng EF cắt đường tròn (O’) ngoại tiếp tam giác MAB tại các điểm P và Q (P thuộc cung MA). Chứng minh tam giác MPQ cân.

4. Gọi I là giao điểm thứ hai của (O) và (O’), K là  giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng AB. Chứng minh: Ba điểm M, I, K thẳng hàng.

De thi thu vao lop 10 mon Toan lan 2 - Phong GD&DT Thanh Tri 2018

 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 - Phòng GD&ĐT Thanh Trì 2018

De thi thu vao lop 10 mon Toan lan 2 - Phong GD&DT Thanh Tri 2018

De thi thu vao lop 10 mon Toan lan 2 - Phong GD&DT Thanh Tri 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 2 - Phòng GD&ĐT Thanh Trì 2018

  •