Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - Phòng GD&ĐT Thanh Oai

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai, các em cùng tham khảo chi tiết tại đây

Bài 2

1. giải hệ phương trình

2. Cho đường thẳng (d): y = mx + 2 và Parabol (P): y = x2/2

a) Chứng minh rằng (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B

b) Giao điểm của đường thẳng d và trục tung là G. Gọi H và K là hình chiếu của A và B trên trục hoành. Tìm m để diện tích tam giác GHK bằng 4.

Bài 3 (2 điểm)

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Hai trường A và B có 435 học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt tỉ lệ là 87%. Riêng trường A tỉ lệ thi đỗ vào lớp 10 là 85%, riêng trường B tỉ lệ thi đỗ vào lớp 10 là 90%. Tính số học sinh dự thi vào lớp 10 của mỗi trường.

 De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2018 - Phong GD&DT Thanh Oai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - Phòng GD&ĐT Thanh Oai

  •