Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - Trường THCS Thái Thịnh

Các em cùng tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của trường THCS Thái Thịnh, thời gian làm bài là 120 phút, cụ thể như sau:

Bài IV (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O, R), đường kính AB. Gọi E và D là hai điểm thuộc cung AB của đường tròn (O) soa cho E thuộc cung AD. AE cắt BD tại C, AD cắt BE tại H, CH cắt AB tại F

1. Chứng minh tứ giác CDHE là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh AE.AC = AF.AB

3. Trên tia đối của tia FD lấy điểm Q sao cho FQ = FE. Tính góc AQB

4. M, N lần lượt là hình chiếu của A và B trên đường thẳng DE.

Chứng minh rằng: MN = FE + FD

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2018 - Truong THCS Thai Thinh

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 - THCS Thái Thịnh năm 2018

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2018 - Truong THCS Thai Thinh

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2018 - Truong THCS Thai Thinh

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2018 - Truong THCS Thai Thinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - Trường THCS Thái Thịnh

  •