Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Phòng GD Thanh Chương 2019

Đề thi khảo sát chất lượng năm học 2018 - 2019 và thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán của phòng giáo dục Thanh Chương có đáp án chi tiết.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Phòng GD Thanh Chương 2019

Bài 4 (3,0 điểm): Cho nửa (O) đường kính AB. Điểm C cố định thuộc đoạn OA. Từ C vẽ đường thẳng d vuông góc với AB cắt nửa (O) tại K, lấy điểm I bất kỳ thuộc đoạn CK (I khác C, K), tia AI cắt nửa (O) tại M, tia BM cắt đường thẳng d tại N.

a) Chứng minh: Tứ giác CIMB nội tiếp.

De thi thu vao lop 10 mon Toan - Phong GD Thanh Chuong 2019

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Phòng GD Thanh Chương 2019

De thi thu vao lop 10 mon Toan - Phong GD Thanh Chuong 2019

De thi thu vao lop 10 mon Toan - Phong GD Thanh Chuong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Phòng GD Thanh Chương 2019

  •