Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Đông Thái 2019

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường THCS Đông Thái, Tây Hồ, Hà Nội.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Đông Thái 2019

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, vẽ đường tròn (O) đường kính AH cắt AB, AC làn lượt tại M, N. Gọi I là trung điểm của BC, nối AI cắt MN ở K.

a)Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật và M, O, N thẳng hàng

b) Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp

c) Chứng minh AK.AI = ½ AH2

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Dong Thai 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Đông Thái 2019

  •