Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 06:09:26

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

Để khảo sát chất lượng năm học 2017 - 2018 môn ngữ Văn lớp 9 của phòng GD huyện Tuy Phước được cập nhật dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)

b. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn trên? (0,5 điểm)

c. Chi tiết nào trong đoạn văn là quan trọng nhất? Nêu ý nghĩa của chi tiết đó? (1,5 điểm)

d. Viết đoạn văn (không quá 25 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của gia đình đối với trẻ em. (1,5 điểm)

De thi thu vao lop 10 mon Van 2018 - Tuy Phuoc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

  •