Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

Để khảo sát chất lượng năm học 2017 - 2018 môn ngữ Văn lớp 9 của phòng GD huyện Tuy Phước được cập nhật dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)

b. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn trên? (0,5 điểm)

c. Chi tiết nào trong đoạn văn là quan trọng nhất? Nêu ý nghĩa của chi tiết đó? (1,5 điểm)

d. Viết đoạn văn (không quá 25 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của gia đình đối với trẻ em. (1,5 điểm)

De thi thu vao lop 10 mon Van 2018 - Tuy Phuoc

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn 2018 - Tuy Phước

  •