Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Toán THCS Trần Mai Ninh

Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 môn Toán thi ngày 14/5/2019 trường THCS Trần Mai Ninh.

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Toán THCS Trần Mai Ninh

Bài 4. Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC, các đường cao AD, BE, CF. Đường thẳng qua D song song với EF cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại Q, R.

a) Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp

b) Chứng minh tam giác DER cân và FB/CE = BD/RD

c) Đường thẳng BC cắt đường thẳng EF tại P. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR đi qua trung điểm của BC.

De thi thu vao lop 10 nam 2019 mon Toan THCS Tran Mai Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 môn Toán THCS Trần Mai Ninh

  •