Đề thi và đáp án toán VIOLYMPIC vòng 4 lớp 5 năm 2017

Dưới đây là đề thi toán VIOLYMPIC lớp 5 vòng 4 năm 2017, xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người trong một ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày?

Câu 2: Trung bình cộng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là …
A. 261                           B. 82                             C. 81                             D. 262

Câu 3: Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Hỏi phải giảm A đi bao nhiêu đơn vị để phép chia trên trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị?
A. 258                           B. 268                           C. 248                           D. 238

De thi va dap an toan VIOLYMPIC vong 4 lop 5 nam 2017

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi và đáp án toán VIOLYMPIC vòng 4 lớp 5 năm 2017

  •