Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị 2018

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị 2018 do Tuyensinh247 cập nhật tại đây

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị 2018

Câu 43. All of us are delighted that life in the countryside has improved.

Câu 44.It takes my brother two hours to learn English every day.

Câu 45.Plants will die, if they don’t get enough water.

Câu 46.By the time we arrived at the cinema the fim had finished.

Câu 47.The mother told her son to turn of the faucets after using.

Câu 48.Their English exercise has been finished since yesterday.

Câu 49.If I were you, I would hand in my homework on time.

Câu 50.Ba is the most handsome in my class.


Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Quang Tri 2018

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Quang Tri 2018

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Quang Tri 2018

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Quang Tri 2018

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị 2018.

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Quang Tri 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Trị 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!