Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 - Phổ thông năng khiếu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của trường THPT Phổ thông năng khiếu năm học 2017 - 2018, đề thi gồm 7 trang cụ thể như sau:

Câu 13: Hurry up! We have …. Time than you think!

A.. least             B. little             C. the least      D. far less

14. Carol was very young when I took her to Disneyland. …., she remembers it well

A. Although        B. Despite         C. Nevertheless       D. In case

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 - Phổ thông năng khiếu

  •