Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Question 9: When I'm on vacation, I enjoy_______to get up early.

A. having not            B. not having                C. have not                   D. not have

Question 10: Perter suggested_______everything again.

A. we will check         B. us to check               C. us check                  D. we should check

De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

  •