Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang năm học 2014 - 2015, được cập nhật thứ tư ngày 25/6/2014.

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang môn Toán năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

           Tuyên Quang                                                          Năm học 2014 – 2015

                                                                        Môn thi: Toán

ĐỀ CHÍNH THỨC                                          Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1. (2,0 điểm).

De thi vao lop 10 mon Toan tinh Tuyen Quang nam 2014

Câu 2. (1,0 điểm).

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số y = x2 và y = 3x – 2. Tìm tọa độ các giao điểm của 2 đồ thị trên.

Câu 3. (2,0 điểm). Cho phương trình: -3x2 + 2x + m = 0 với m là tham số.

a) Giải phương trình khi m = 1.

b) Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 4. (1,5 điểm).

Hai ô tô đi từ A đến B dài 200km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 5.(3,0 điểm).

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Am cắt đường tròn (O)tại điểm thứ hau D. E là trung điểm đoạn AD. EC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F. Chứng minh rằng:

a)Tứ giác OEBM nội tiếp.

b) Tam giác MBD và tam giác MAB đồng dạng.

c) Góc BFC = góc MOC và BF//AM.

Câu 6. (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

De thi vao lop 10 mon Toan tinh Tuyen Quang nam 2014

 Đáp án sẽ đươc Tuyensinh247 cập nhật sau. Các em thường xuyên theo dõi. 

Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2014 nhanh nhất, soạn tin:

THI (dấu cách) Tuyenquang (dấu cách) SBD gửi 8712

VD: SBD của bạn là 2456, bạn thi tại tỉnh Tuyên Quang

Soạn tin: THI tuyenquang 2456 gửi 8712

Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!