Điểm chuẩn 3 năm 2017, 2016, 2015 Đại học Dược Hà Nội

Những biến động tăng giảm về điểm chuẩn của trường Đại học Dược Hà Nội 3 năm gần đây được thống kê chi tiết phía dưới.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2 năm trước không hề có sự thay đổi vẫn giữ nguyên mức điểm 26,75 điểm, nhưng đến năm 2017 điểm chuẩn của trường đã tăng đột biến lên đến 28 điểm, tăng 1,25 điểm so với 2 năm trước đó.

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Dược học 52720401 A00 26,75 26,75 28 27,17 600

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn 3 năm 2017, 2016, 2015 Đại học Dược Hà Nội

  •