Điểm chuẩn 3 năm 2017-2016-2015 Đại học Y dược Hải Phòng

Thống kê điểm chuẩn trường Đại học Y dược Hải Phòng 3 năm gần đây 2017, 2016, 2015:

Điểm chuẩn Đại học Y dược Hải Phòng 3 năm gần đây 2017, 2016, 2015

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Y đa khoa 52720101 B00 25,5 24 27 25,50 500
Y học dự phòng 52720103 B00 23,75 21,25 22,5 22,50 80
Y học cổ truyền 52720201 B00 23,75 21,25 23,75 22,92 80
Xét nghiệm y học 52720332 B00 23,5 21 24,5 23,00 80
Dược học (A) 52720401A A00 25 24 26,25 25,08 50
Dược học (B) 52720401B B00 25 23 26,25 24,75 50
Điều dưỡng 52720501 B00 23,25 20,75 24 22,67 80
Răng - Hàm - Mặt 52720601 B00 25,25 23,75 26,5 25,17 80

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn 3 năm 2017-2016-2015 Đại học Y dược Hải Phòng

  •