Điểm chuẩn của tất cả các trường Đại học năm 2016

Thống kê điểm chuẩn năm 2016 của tất cả các trường Đại học giúp thí sinh có lựa chọn phù hợp với sức học của mình để xét tuyển vào các trường Đại học, CĐ năm 2018.

Sắp đến ngày làm hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia 2018 và xét tuyển ĐH, CĐ, TC nhưng còn khá nhiều bạn còn đang phân vân không biết nên chọn trường nào, ngành nào phù hợp với sức học của mình. 

Các thí sinh lớp 12 có thể dựa vào mức điểm chuẩn vào các trường Đại học, CĐ năm 2016 để từ đó xác định sức học của mình nên xét tuyển vào ngành nào, trường nào.

Năm 2017, điểm chuẩn vào các trường Đại học được đánh giá là cao nhất trong nhiều năm qua, do đó mức điểm chuẩn này khó có thể làm cơ sở để các bạn thí sinh lớp 12 xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2018.

Học sinh dùng máy tính muốn tìm nhanh: Bấm Ctrl + F và gõ tên trường nhé

Tham khảo điểm chuẩn vào các trường ĐH, CĐ năm 2016

Mã trường Tên trường Link xem điểm chuẩn chi tiết của trường năm 2016
ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-ANH.html?y=2016
ANS Đại Học An Ninh Nhân Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-ANS.html?y=2016
BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-BKA.html?y=2016
BMU Đại học Buôn Ma Thuột http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-buon-ma-thuot-BMU.html?y=2016
BPH Học Viện Biên Phòng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-bien-phong-BPH.html?y=2016
BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac-BVH.html?y=2016
BVS Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-nam-BVS.html?y=2016
CCM Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi-CCM.html?y=2016
CEA Đại học Kinh Tế Nghệ An http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-nghe-an-CEA.html?y=2016
CSH Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-CSH.html?y=2016
CSS Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-CSS.html?y=2016
DAD Đại Học Đông Á http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dong-a-DAD.html?y=2016
DBD Đại Học Bình Dương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-binh-duong-DBD.html?y=2016
DBG Đại học Nông Lâm Bắc Giang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nong-lam-bac-giang-DBG.html?y=2016
DBH Đại Học Quốc Tế Bắc Hà http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quoc-te-bac-ha-DBH.html?y=2016
DBL Đại Học Bạc Liêu http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-bac-lieu-DBL.html?y=2016
DCA Đại Học Chu Văn An http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-chu-van-an-DCA.html?y=2016
DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai-DCD.html?y=2016
DCG Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tu-thuc-cong-nghe-thong-tin-gia-dinh-DCG.html?y=2016
DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-dac-cong-DCH.html?y=2016
DCL Đại Học Cửu Long http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cuu-long-DCL.html?y=2016
DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-DCN.html?y=2016
DCQ Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-DCQ.html?y=2016
DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm-DCT.html?y=2016
DCV Đại học Công nghiệp Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-vinh-DCV.html?y=2016
DDA Đại Học Công Nghệ Đông Á http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-dong-a-DDA.html?y=2016
DDB Đại Học Thành Đông http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thanh-dong-DDB.html?y=2016
DDF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-DDF.html?y=2016
DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-DDK.html?y=2016
DDL Đại Học Điện Lực http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dien-luc-DDL.html?y=2016
DDM Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh-DDM.html?y=2016
DDN Đại Học Đại Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dai-nam-DDN.html?y=2016
DDP Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kon-tum-DDP.html?y=2016
DDQ Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang-DDQ.html?y=2016
DDS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang-DDS.html?y=2016
DDT Đại Học Dân Lập Duy Tân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-duy-tan-DDT.html?y=2016
DDY Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang-DDY.html?y=2016
DFA Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-DFA.html?y=2016
DHA Đại học Luật - Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue-DHA.html?y=2016
DHC Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue-DHC.html?y=2016
DHD Khoa Du Lịch – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-du-lich-dai-hoc-hue-DHD.html?y=2016
DHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-DHF.html?y=2016
DHK Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-DHK.html?y=2016
DHL Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-DHL.html?y=2016
DHN Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue-DHN.html?y=2016
DHP Đại Học Dân Lập Hải Phòng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-hai-phong-DHP.html?y=2016
DHQ Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri-DHQ.html?y=2016
DHS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-DHS.html?y=2016
DHT Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue-DHT.html?y=2016
DHV Đại học Hùng Vương - TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hung-vuong-tphcm-DHV.html?y=2016
DKB Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-binh-duong-DKB.html?y=2016
DKC Đại học Công Nghệ TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-tphcm-DKC.html?y=2016
DKH Đại Học Dược Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-duoc-ha-noi-DKH.html?y=2016
DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-DKK.html?y=2016
DKQ Đại học Tài Chính Kế Toán http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-DKQ.html?y=2016
DKS Đại học Kiếm Sát Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-DKS.html?y=2016
DKT Đại Học Hải Dương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hai-duong-DKT.html?y=2016
DKY Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong-DKY.html?y=2016
DLA Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-DLA.html?y=2016
DLH Đại Học Lạc Hồng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lac-hong-DLH.html?y=2016
DLS Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-phia-nam-DLS.html?y=2016
DLT Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-son-tay-DLT.html?y=2016
DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-ha-noi-DLX.html?y=2016
DMD Đại học Công nghệ Miền Đông http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-mien-dong-DMD.html?y=2016
DMS Đại Học Tài Chính Marketing http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tai-chinh-marketing-DMS.html?y=2016
DMT Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-DMT.html?y=2016
DNB Đại Học Hoa Lư http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hoa-lu-DNB.html?y=2016
DNC Đại học Nam Cần Thơ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nam-can-tho-DNC.html?y=2016
DNH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-he-dan-su-DNH.html?y=2016
DNT Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-DNT.html?y=2016
DNU Đại Học Đồng Nai http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dong-nai-DNU.html?y=2016
DNV Đại Học Nội Vụ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-noi-vu-DNV.html?y=2016
DPC Đại Học Phan Châu Trinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phan-chau-trinh-DPC.html?y=2016
DPQ Đại Học Phạm Văn Đồng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-pham-van-dong-DPQ.html?y=2016
DPT Đại Học Phan Thiết http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phan-thiet-DPT.html?y=2016
DPX Đại Học Dân Lập Phú Xuân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-phu-xuan-DPX.html?y=2016
DPY Đại Học Phú Yên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phu-yen-DPY.html?y=2016
DQB Đại Học Quảng Bình http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quang-binh-DQB.html?y=2016
DQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ki-thuat-quan-su-he-dan-su-DQH.html?y=2016
DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-DQK.html?y=2016
DQN Đại Học Quy Nhơn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quy-nhon-DQN.html?y=2016
DQT Đại Học Quang Trung http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quang-trung-DQT.html?y=2016
DQU Đại Học Quảng Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quang-nam-DQU.html?y=2016
DSD Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-san-khau-dien-anh-tphcm-DSD.html?y=2016
DSG Đại Học Công Nghệ Sài Gòn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-DSG.html?y=2016
DTA Đại Học Thành Tây http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thanh-tay-DTA.html?y=2016
DTB Đại Học Thái Bình http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thai-binh-DTB.html?y=2016
DTC Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dai-hoc-thai-nguyen-DTC.html?y=2016
DTD Đại Học Tây Đô http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tay-do-DTD.html?y=2016
DTE Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh-dai-hoc-thai-nguyen-DTE.html?y=2016
DTF Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-ngoai-ngu-dai-hoc-thai-nguyen-DTF.html?y=2016
DTH Đại Học Hoa Sen http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hoa-sen-DTH.html?y=2016
DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dai-hoc-thai-nguyen-DTK.html?y=2016
DTL Đại Học Thăng Long http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thang-long-DTL.html?y=2016
DTM ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dh-tai-nguyen-moi-truong-tphcm-DTM.html?y=2016
DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-thai-nguyen-DTN.html?y=2016
DTP Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/phan-hieu-dai-hoc-thai-nguyen-tai-lao-cai-DTP.html?y=2016
DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-quoc-te-dai-hoc-thai-nguyen-DTQ.html?y=2016
DTS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/daihoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen-DTS.html?y=2016
DTT Đại Học Tôn Đức Thắng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ton-duc-thang-DTT.html?y=2016
DTV Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-luong-the-vinh-DTV.html?y=2016
DTY Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen-DTY.html?y=2016
DTZ Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen-DTZ.html?y=2016
DVB Đại Học Việt Bắc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-viet-bac-DVB.html?y=2016
DVD Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thanh-hoa-DVD.html?y=2016
DVH Đại Học Văn Hiến http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hien-DVH.html?y=2016
DVL Đại Học Dân Lập Văn Lang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-van-lang-DVL.html?y=2016
DVP Đại Học Trưng Vương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-trung-vuong-DVP.html?y=2016
DVT Đại Học Trà Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tra-vinh-DVT.html?y=2016
DVX Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-van-xuan-DVX.html?y=2016
DYD Đại Học Yersin Đà Lạt http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-yersin-da-lat-DYD.html?y=2016
DYH Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-quan-y-he-dan-su-DYH.html?y=2016
EIU Đại Học Quốc Tế Miền Đông http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quoc-te-mien-dong-EIU.html?y=2016
ETU Đại Học Hòa Bình http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hoa-binh-ETU.html?y=2016
FBU Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi-FBU.html?y=2016
FPT Đại Học FPT http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-fpt-FPT.html?y=2016
GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-bac-GHA.html?y=2016
GNT Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-nghe-thuat-trung-uong-GNT.html?y=2016
GSA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-nam-GSA.html?y=2016
GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-GTA.html?y=2016
GTS Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm-GTS.html?y=2016
HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-HBT.html?y=2016
HCA Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-HCA.html?y=2016
HCB Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-bac-HCB.html?y=2016
HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-phia-bac-HCH.html?y=2016
HCN Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-nam-HCN.html?y=2016
HCP Học Viên Chính Sách và Phát Triển http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-HCP.html?y=2016
HCS Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-phia-nam-HCS.html?y=2016
HDT Đại Học Hồng Đức http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hong-duc-HDT.html?y=2016
HEH Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hau-can-he-quan-su-HEH.html?y=2016
HFH Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hau-can-he-dan-su-HFH.html?y=2016
HGH Trường Sĩ Quan Phòng Hóa http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-phong-hoa-HGH.html?y=2016
HHA Đại Học Hàng Hải http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hang-hai-HHA.html?y=2016
HHK Học Viện Hàng Không Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hang-khong-viet-nam-HHK.html?y=2016
HHT Đại Học Hà Tĩnh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ha-tinh-HHT.html?y=2016
HLU Đại Học Hạ Long http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ha-long-HLU.html?y=2016
HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thu-do-ha-noi-HNM.html?y=2016
HPN Học Viện Phụ Nữ Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-phu-nu-viet-nam-HPN.html?y=2016
HQH Học Viện Hải Quân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-hai-quan-HQH.html?y=2016
HQT Học Viện Ngoại Giao http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ngoai-giao-HQT.html?y=2016
HTA Học viện Tòa án http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-toa-an-HTA.html?y=2016
HTC Học Viện Tài Chính http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-tai-chinh-HTC.html?y=2016
HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-thanh-thieu-nien-viet-nam-HTN.html?y=2016
HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-tphcm-HUI.html?y=2016
HVA Học Viện Âm Nhạc Huế http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-am-nhac-hue-HVA.html?y=2016
HVC Học viện cán bộ TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-can-bo-tphcm-HVC.html?y=2016
HVN Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-HVN.html?y=2016
HVQ Học Viện Quản Lý Giáo Dục http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-quan-ly-giao-duc-HVQ.html?y=2016
HYD Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-HYD.html?y=2016
KCC Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-KCC.html?y=2016
KCN Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi-KCN.html?y=2016
KGH Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-khong-quan-he-dai-hoc-KGH.html?y=2016
KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-KHA.html?y=2016
KMA Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-KMA.html?y=2016
KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ki-thuat-quan-su-he-quan-su-KQH.html?y=2016
KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-tphcm-KSA.html?y=2016
KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kien-truc-ha-noi-KTA.html?y=2016
KTC Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-KTC.html?y=2016
KTD Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kien-truc-da-nang-KTD.html?y=2016
KTS Đại Học Kiến Trúc TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kien-truc-tphcm-KTS.html?y=2016
LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-luc-quan-1-dai-hoc-tran-quoc-tuan-LAH.html?y=2016
LBH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-nguyen-hue-LBH.html?y=2016
LBS Đại học Nguyễn Huệ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nguyen-hue-LBS.html?y=2016
LCH Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-chinh-tri-dai-hoc-chinh-tri-LCH.html?y=2016
LCS Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-chinh-tri-he-dan-su-LCS.html?y=2016
LDA Đại Học Công Đoàn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-doan-LDA.html?y=2016
LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lam-nghiep-co-so-1-LNH.html?y=2016
LNS Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-lam-nghiep-co-so-2-LNS.html?y=2016
LPH Đại Học Luật Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-luat-ha-noi-LPH.html?y=2016
LPS Đại Học Luật TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-luat-tphcm-LPS.html?y=2016
MBS Đại Học Mở TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-mo-tphcm-MBS.html?y=2016
MCA Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-a-chau-MCA.html?y=2016
MDA Đại Học Mỏ Địa Chất http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-mo-dia-chat-MDA.html?y=2016
MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/vien-dai-hoc-mo-ha-noi-MHN.html?y=2016
MTC Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-MTC.html?y=2016
MTH Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-my-thuat-viet-nam-MTH.html?y=2016
MTS Đại Học Mỹ Thuật TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-my-thuat-tphcm-MTS.html?y=2016
NHB Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ngan-hang-phan-vien-bac-ninh-NHB.html?y=2016
NHF Đại Học Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ha-noi-NHF.html?y=2016
NHH Học Viện Ngân Hàng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ngan-hang-NHH.html?y=2016
NHP Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-ngan-hang-phan-vien-phu-yen-NHP.html?y=2016
NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngan-hang-tphcm-NHS.html?y=2016
NLG Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/phan-hieu-dai-hoc-nong-lam-tp-hcm-tai-gia-lai-NLG.html?y=2016
NLN Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/phan-hieu-dai-hoc-nong-lam-tp-hcm-tai-ninh-thuan-NLN.html?y=2016
NLS Đại Học Nông Lâm TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nong-lam-tphcm-NLS.html?y=2016
NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-he-quan-su-NQH.html?y=2016
NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac-NTH.html?y=2016
NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-thuong-phia-nam-NTS.html?y=2016
NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nguyen-tat-thanh-NTT.html?y=2016
NTU Đại Học Nguyễn Trãi http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nguyen-trai-NTU.html?y=2016
NVH Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-NVH.html?y=2016
NVS Nhạc Viện TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/nhac-vien-tphcm-NVS.html?y=2016
PBH Trường Sĩ Quan Pháo Binh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-phao-binh-PBH.html?y=2016
PCH Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-bac-PCH.html?y=2016
PKH Học Viện Phòng Không – Không Quân http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-phong-khong-khong-quan-PKH.html?y=2016
PVU Đại Học Dầu Khí Việt Nam http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dau-khi-viet-nam-PVU.html?y=2016
QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHE.html?y=2016
QHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHF.html?y=2016
QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHI.html?y=2016
QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHL.html?y=2016
QHQ Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHQ.html?y=2016
QHS Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHS.html?y=2016
QHT Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHT.html?y=2016
QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHX.html?y=2016
QHY Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHY.html?y=2016
QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSB.html?y=2016
QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSC.html?y=2016
QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSK.html?y=2016
QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSQ.html?y=2016
QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QST.html?y=2016
QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSX.html?y=2016
QSY Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-y-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSY.html?y=2016
SDU Đại học Sao Đỏ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-sao-do-SDU.html?y=2016
SGD Đại Học Sài Gòn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-sai-gon-SGD.html?y=2016
SKD Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-san-khau-dien-anh-SKD.html?y=2016
SKH Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-SKH.html?y=2016
SKN Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-SKN.html?y=2016
SKV Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-SKV.html?y=2016
SNH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-cong-binh-he-quan-su-dai-hoc-ngo-quyen-SNH.html?y=2016
SP2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-SP2.html?y=2016
SPD Đại Học Đồng Tháp http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dong-thap-SPD.html?y=2016
SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ha-noi-SPH.html?y=2016
SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm-SPK.html?y=2016
SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-tphcm-SPS.html?y=2016
STS Đại Học Sư Phạm Thể DụcThể Thao TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-the-ducthe-thao-tphcm-STS.html?y=2016
TAG Đại Học An Giang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-an-giang-TAG.html?y=2016
TBD Đại Học Thái Bình Dương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thai-binh-duong-TBD.html?y=2016
TCT Đại Học Cần Thơ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-can-tho-TCT.html?y=2016
TCU Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-thong-tin-he-dan-su-dai-hoc-thong-tin-lien-lac-TCU.html?y=2016
TDB Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-the-duc-the-thao-bac-ninh-TDB.html?y=2016
TDD Đại học Thành Đô http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thanh-do-TDD.html?y=2016
TDH Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-ha-noi-TDH.html?y=2016
TDL Đại Học Đà Lạt http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-da-lat-TDL.html?y=2016
TDM Đại học Thủ Dầu Một http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thu-dau-mot-TDM.html?y=2016
TDS Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-the-duc-the-thao-tphcm-TDS.html?y=2016
TDV Đại Học Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-vinh-TDV.html?y=2016
TGH Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-tang-thiet-giap-TGH.html?y=2016
THP Đại Học Hải Phòng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hai-phong-THP.html?y=2016
THV Đại Học Hùng Vương http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-hung-vuong-THV.html?y=2016
TKG Đại học Kiên Giang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kien-giang-TKG.html?y=2016
TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thuy-loi-co-so-1-TLA.html?y=2016
TLS Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thuy-loi-co-so-2-TLS.html?y=2016
TMA Đại Học Thương Mại http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-thuong-mai-TMA.html?y=2016
TQU Đại học Tân Trào http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tan-trao-TQU.html?y=2016
TSN Đại Học Nha Trang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-nha-trang-TSN.html?y=2016
TTB Đại Học Tây Bắc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tay-bac-TTB.html?y=2016
TTD Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-the-ducthe-thao-da-nang-TTD.html?y=2016
TTG Đại Học Tiền Giang http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tien-giang-TTG.html?y=2016
TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-thong-tin-he-quan-su-dai-hoc-thong-tin-lien-lac-TTH.html?y=2016
TTN Đại Học Tây Nguyên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tay-nguyen-TTN.html?y=2016
TTQ Đại Học Quốc Tế Sài Gòn http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-quoc-te-sai-gon-TTQ.html?y=2016
TTU ĐH Tân Tạo http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dh-tan-tao-TTU.html?y=2016
TYS Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-TYS.html?y=2016
UKB Đại Học Kinh Bắc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-bac-UKB.html?y=2016
UKH Đại học Khánh Hòa http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khanh-hoa-UKH.html?y=2016
VGU Đại Học Việt Đức http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-viet-duc-VGU.html?y=2016
VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-VHD.html?y=2016
VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hoa-ha-noi-VHH.html?y=2016
VHS Đại Học Văn Hóa TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hoa-tphcm-VHS.html?y=2016
VLU Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-VLU.html?y=2016
VPH Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự -  Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-ki-thuat-quan-su-he-quan-su-dai-hoc-tran-dai-nghia-VPH.html?y=2016
VTT Đại Học Võ Trường Toản http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-vo-truong-toan-VTT.html?y=2016
VUI Đại Học Công Nghiệp Việt Trì http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-VUI.html?y=2016
XDA Đại Học Xây Dựng Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-xay-dung-ha-noi-XDA.html?y=2016
XDT Đại Học Xây Dựng Miền Trung http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-XDT.html?y=2016
YCT Đại Học Y Dược Cần Thơ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-duoc-can-tho-YCT.html?y=2016
YDD Đại Học Điều Dưỡng Nam Định http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh-YDD.html?y=2016
YDN Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang-YDN.html?y=2016
YDS Đại Học Y Dược TPHCM http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-duoc-tphcm-YDS.html?y=2016
YHB Đại Học Y Hà Nội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-ha-noi-YHB.html?y=2016
YKV Đại Học Y Khoa Vinh http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-khoa-vinh-YKV.html?y=2016
YPB Đại Học Y Hải Phòng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-hai-phong-YPB.html?y=2016
YQH Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-quan-y-he-quan-su-YQH.html?y=2016
YTB Đại Học Y Dược Thái Bình http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-duoc-thai-binh-YTB.html?y=2016
YTC Đại Học Y Tế Công Cộng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-y-te-cong-cong-YTC.html?y=2016
ZCH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-cong-binh-he-dan-su-dai-hoc-ngo-quyen-ZCH.html?y=2016
ZNH Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-ZNH.html?y=2016
ZPH Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/truong-si-quan-ki-thuat-quan-su-he-dan-su-dai-hoc-tran-dai-nghia-ZPH.html?y=2016
C06 Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-su-pham-cao-bang-C06.html?y=2016
C16 Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-su-pham-vinh-phuc-C16.html?y=2016
C37 Cao Đẳng Bình Định http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-binh-dinh-C37.html?y=2016
C55 Cao Đẳng Cần Thơ http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-can-tho-C55.html?y=2016
C62 Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-su-pham-dien-bien-C62.html?y=2016
DDC Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-cong-nghe-dai-hoc-da-nang-DDC.html?y=2016
DDI Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-da-nang-DDI.html?y=2016

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Viết bình luận: Điểm chuẩn của tất cả các trường Đại học năm 2016

  •