Điểm chuẩn Đại học CNTT Gia Định năm 2017

Điểm chuẩn của trường Đại học CNTT Gia Định năm 2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Đại học CNTT Gia Định năm 2017

STT

Tên ngành

Tên tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

Truyền thông và mạng
máy tính

 

Toán, Vật lí, Hóa học (gốc)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Sinh học

18,75

2

Kỹ thuật phần mềm

 

Toán, Vật lí, Hóa học (gốc)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Hóa học, Sinh học

21,5

3

Quản trị kinh doanh

 

Toán, Vật lí, Hóa học (gốc)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Địa lí

19,0

4

Tài chính ngân hàng

 

Toán, Vật lí, Hóa học (gốc)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Lịch sử

Toán, Lịch sử, Địa lí

17,0

5

Kế toán

 

Toán, Vật lí, Hóa học (gốc)

Toán, Sinh học, Lịch sử

Toán, Sinh học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

15,5

6

Ngôn ngữ Anh

 

Ngữ văn , Toán, Tiếng Anh (gốc)

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

19,0

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học CNTT Gia Định năm 2017

  •