Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 3 năm 2017-2016-2015

Thống kê điểm chuẩn Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương 3 năm gần đây 2015, 2016, 2017:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 3 năm gần đây:

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu
Y đa khoa 52720101 B00 25 24 26,5 25,17 50
Kỹ thuật hình ảnh y học 52720330 B00 22,5 21 22 21,83 120
Xét nghiệm y học 52720332 B00 22,75 22,5 23,75 23,00 120
Điều dưỡng 52720501 B00 22,5 21 22,5 22,00 250
Phục hồi chức năng 52720503 B00 22,5 21 22 21,83 80

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 3 năm 2017-2016-2015

  •