Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2012

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DBG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn ngành A 13 Đại học
2   Toàn ngành A,A1 10 Cao đẳng
3   Toàn ngành B 14 Đại học
4   Toàn ngành B 11 Cao đẳng
5   Toàn ngành D1 13.5 Đại học
6   Toàn ngành D1 10.5 Cao đẳng

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!