Điểm chuẩn Đại học phòng cháy chữa cháy năm 2017

Sáng ngày 29/7/2017, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy đã công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm chuẩn Đại học phòng cháy chữa cháy năm 2017


Theo đó, ở tổ hợp A00- Nữ miền Bắc lấy số điểm trúng tuyển cao nhất là 30.25 điểm để vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2017.

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học phòng cháy chữa cháy năm 2017

  •