Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình 3 năm qua 2017-2016-2015

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình 3 năm qua 2017-2016-2015.

Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình 3 năm gần đây 2015, 2016, 2017

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Y đa khoa 52720101 B00 26 25,25 27,5 26,25 600
Y học cổ truyền 52720201 B00 24,5 23,75 25 24,42 60
Điều dưỡng 52720501 B00 23 22,5 24,25 23,25 120
Y tế công cộng 52720301 B00 21,75 21,25 20 21,00 60
Dược học 52720401 A00 25,5 24,25 26 25,25 120

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình 3 năm qua 2017-2016-2015

  •