Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh 3 năm qua 2017,2016,2015

Thống kê điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh 3 năm qua 2017, 2016, 2015 dưới đây.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh 3 năm qua 2017,2016,2015:

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) 52720101 B00 24,5 23,5 25,25 24,42 350
Y học dự phòng (Bác sĩ YHDP) 52720103 B00 23,75 21 18,5 21,08 50
Y tế công cộng ( Đại học YTCC) 52720301 B00 20,25 15 15,5 16,92 50
Xét nghiệm y học (Đại học xét nghiệm 4 năm) 52720332 B00   15 19,5 17,25 50
Điều dưỡng ( Đại học điều dưỡng) 52720501 B00 21,25 19 18 19,42 300

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh 3 năm qua 2017,2016,2015

  •