Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng 3 năm qua 2017, 2016, 2015

Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng năm 2015, 2016, 2017 cùng điểm chuẩn trung bình 3 năm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng 3 năm qua:

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Y tế công cộng 52720301 A00; B00; D01 21,5 19,5 20,25 20,42 170
Xét nghiệm Y học dự phòng* 52720399 A00; B00; D08 22 21,5 22,75 22,08 30
Dinh dưỡng học 52720397       ---   50
Công tác xã hội 52760101       ---   50
Xét nghiệm Y học 52720332       ---   30

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng 3 năm qua 2017, 2016, 2015

  •