Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2017

Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2017

Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2017 và danh sách trúng tuyển đã được cập nhật chi tiết tại đây.

TT Ngành đào tạo Điểm chuẩn Danh sách trúng tuyển
1 Hệ thống thông tin 15.5 Xem tại đây
2 Kỹ thuật phần mềm 16.5 Xem tại đây
3 Khoa học máy tính 15.5 Xem tại đây
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.5 Xem tại đây
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.5 Xem tại đây
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.5 Xem tại đây
7 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15.5 Xem tại đây
8 Quản lý công nghiệp 16.0 Xem tại đây
9 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.5 Xem tại đây
10 Quản lý xây dựng 15.5 Xem tại đây
11 Công nghệ thực phẩm 16.5 Xem tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2017

  •