Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017

Trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017 như sau:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển (KV3, HSPT)

Công tác Thanh

thiếu niên

52760102

Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

21.5

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

21.0

Toán, Vật Lý, Hóa Học

21.0

Toán, Ngữ Văn, GDCD

21.0

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

52310202

Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

21.0

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

20.5

Toán, Vật Lý, Hóa Học

20.5

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

20.5

Công tác xã hội

52760101

Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

21.0

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

20.5

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

20.5

Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

20.5

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017

  •