Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

Khoa Quốc tế của trường ĐH Quốc Gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2017, điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

Diem chuan khoa Quoc te - DH Quoc Gia Ha Noi 2017

Viết bình luận: Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 2017

  •