Điểm chuẩn Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội năm 2017

Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017, các em cùng xem chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn Ngành Răng Hàm Mặt của Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội là 25,25; trong đó Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm.

1

QHY

52720101

Y đa khoa

27.25

 

 

2

QHY

52720401

Dược học

27.25

 

 

3

QHY

52720601          CLC

Răng hàm mặt

25.25

Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội năm 2017

  •