Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế năm 2018, đã được cập nhật chi tiết tại đây

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7140209

Sư phạm Toán học

22.00

2

7140210

Sư phạm Tin học

22.00

3

7140211

Sư phạm Vật lí

22.00

4

7140212

Sư phạm Hóa học

22.00

5

7140213

Sư phạm Sinh học

22.00

6

7140205

Giáo dục Chính trị

17.00

7

7140217

Sư phạm Ngữ văn

22.00

8

7140218

Sư phạm Lịch sử

22.00

9

7140219

Sư phạm Địa lí

17.00

10

7310403

Tâm lý học giáo dục

17.00

11

7140202

Giáo dục Tiểu học

17.00

12

7140201

Giáo dục Mầm non

17.00

13

7140208

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

17.00

14

T140211

Vật lí

22.00

 


Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế 2018

  •