Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Hậu Cần năm 2018

Đã có điểm trúng tuyển vào trường Học viện Hậu Cần năm 2018, các em cùng nhanh tay xem chi tiết tại đây

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Hậu Cần năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc  21.90 Thí sinh mức 21,90 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,00. 
Thí sinh Nam miền Nam  19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Hậu Cần năm 2018

  •