Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017

Trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017 chính thức công bố điểm chuẩn các ngành năm 2017, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017

Ngành: KT Hàng không      
Nam miền Bắc A00 21.50 Thí sinh mức 21,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,60. 
Nam miền Nam 20.00 Thí sinh mức 20,00 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,00. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân năm 2017

  •