Điểm chuẩn Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2017

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2017

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 (bao gồm cả điểm ưu tiên) hệ đại học chính quy ngành luật năm 2017 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cụ thể như sau:

                   ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH Ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)

STT

NGÀNH

NAM

NỮ

A00

A01

C00

D01

A00

A01

C00

D01

1

LUẬT

24.75

23.5

27.75

22.5

26.00

26.5

30.25

25.5

Xét tiêu chí phụ (áp dụng cho những thí sinh cuối danh sách có tổng điểm bằng nhau):

+ Nam khối A00 điểm chuẩn là 24.75 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.6 điểm trở lên.

+ Nam khối C00  điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên.

+ Nữ khối A00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.8 trở lên.

+ Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên.

+ Nữ khối D01 điểm chuẩn là 25.5 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 9 điểm trở lên.

                ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH Ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)

STT

NGÀNH

NAM

NỮ

A00

A01

C00

D01

A00

A01

C00

D01

1

LUẬT

24.25

23.00

26.00

17.5

26.25

25.25

28.25

24

Xét tiêu chí phụ (áp dụng cho những thí sinh cuối danh sách có tổng điểm bằng nhau):

+ Nam khối C00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.5 điểm trở lên.

+ Nữ khối C00 điểm chuẩn là 28.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8 điểm trở lên.

+ Nữ khối D01 điểm chuẩn là 24 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 8.4 điểm trở lên.

 

Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2017

  •