Điểm chuẩn Trường ĐH Mỏ địa chất năm 2017

Trường ĐH Mỏ địa chất đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Trường ĐH Mỏ địa chất năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2017 như sau:

Mã  nhóm ngành

Tên nhóm ngành

Điểm xét

Tiêu chí phụ

DH101

Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý.

17.00

Toán

DH102

Công nghệ kỹ thuật hóa học.

17.00

Toán

DH103

Kỹ thuật địa chất.

15.50

Toán

DH104

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.

15.50

Toán

DH105

Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng.

15.50

Toán

DH106

Công nghệ thông tin.

16.50

Toán

DH107

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử.

17.00

Toán

DH108

Kỹ thuật cơ khí.

15.50

Toán

DH109

Kỹ thuật công trình xây dựng.

15.50

Toán

DH110

Kỹ thuật môi trường.

15.50

Toán

DH111

Quản trị kinh doanh; Kế toán.

16.00

Toán

DH113

Quản lý đất đai.

15.50

Toán

DH301

Kỹ thuật dầu khí; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử.

15.50

Toán

TT102

Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến.

16.00

Toán

Ghi chú:

1. Công thức tính điểm xét 

Điểm Xét = [(Môn 1+ Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0.25] + Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển  (nếu có)

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Theo TTHN


Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường ĐH Mỏ địa chất năm 2017

  •