Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công binh năm 2017

Trường Sĩ quan Công binhcông bố điểm trún g tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công binh năm 2017

Thí sinh Nam miền Bắc  A00,
A01
23.50 Thí sinh mức 23,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,00 
Thí sinh Nam miền Nam  22.00 Thí sinh mức 22,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công binh năm 2017

  •