Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017

Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017

 

Thí sinh Nam miền Bắc  A00,
A01
26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. 
Thí sinh Nam miền Nam  25.50 Thí sinh mức 25,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,40. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự năm 2017

  •