Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp năm 2017

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp năm 2017

Thí sinh Nam miền Bắc A00 24.50 Thí sinh mức 24,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,25. 
Thí sinh Nam miền Nam 17.50 Thí sinh mức 17,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 5,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 5,50.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 5,75. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp năm 2017

  •