Điểm chuẩn vào Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2018

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo sau đây

Điểm chuẩn vào Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2018

STT

Mã Ngành

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển

1

7340101

Quản trị kinh doanh

16

2

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

15.5

3

7480201

Công nghệ thông tin

17

4

7480201DT

Công nghệ thông tin (đặc thù)

16.5


Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Đà Nẵng 2018

  •