Điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự năm 2018

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc  20.25 Thí sinh mức 20,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,00 
Thí sinh Nam miền Nam  19.95  

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự năm 2018

  •