Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017

MÃ TRƯỜNG
Ngành
Tên ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
DDV VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH    
DBMS Khoa học Y sinh 16.00 TO >= 4.6;TTNV <= 4
DCSE Khoa học và Kỹ thuật máy tính 16.00 TO >= 6.6;TTNV <= 3
DIBM Quản trị và kinh doanh quốc tế 16.25 TTNV <= 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và Đào Việt Anh - ĐH Đà Nẵng 2017

  •