Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2018

Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2018

RƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

 

 

Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định năm 2018

 

1

QHS

GD1

Sư phạm Toán

A00

 -

A16

 -

B00

 -

D90 

 -

 

2

QHS

Sư phạm Vật lý

A00

 -

A16

 -

B00

 -

D90 

 -

 

3

QHS

Sư phạm Hóa học

A00

 -

A16

 -

B00

 -

D90 

 -

 

4

QHS

Sư phạm Sinh học

A00

 -

A16

 -

B00

 -

D90 

 -

 

 

Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

1

QHS

GD2

Sư phạm Ngữ văn

C00

 -

D01

 -

D78

 -

 

 

 

2

QHS

Sư phạm Lịch sử

C00

 -

D01

 -

D78

 -

 

 

 

1

QHS

GD3

Quản trị trường học

A00

15.25

C00

15.25

C15

15.25

D01

15.25

 


Xem điểm chuẩn của trường Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2017 tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHS.html

 

Theo TTHN


Viết bình luận: Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN năm 2018

  •