Điểm sàn xét tuyển vào trường Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế 2018

Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế thông báo mức điểm nộp hồ sơ xét tuyển năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

Điểm sàn xét tuyển vào trường Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế 2018

1

Giáo dục Thể chất

 

7140206

Toán, Sinh học, Năng-khiếu (Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

45

17 điểm

2

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

7140208

Toán, Sinh học, Năng khiếu (Môn chính: Năng khiếu, hệ số 2)

T00

25

17 điểm

Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế 2017: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue-DHC.html

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm sàn xét tuyển vào trường Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế 2018

  •