Điểm trúng tuyển của trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2018

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2018, các em cùng xem chi tiết ngay tại đây

Điểm trúng tuyển của trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2018

 

Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

QHS

GD1

Sư phạm Toán

A00

18

A16

 18

B00

18

D90 

 18

 

2

QHS

Sư phạm Vật lý

 

3

QHS

Sư phạm Hóa học

 

4

QHS

Sư phạm Sinh học

 

 

Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

1

QHS

GD2

Sư phạm Ngữ văn

C00

20.25

D01

20.25

D78

20.25

 -

 

2

QHS

Sư phạm Lịch sử

 

1

QHS

GD3

Quản trị trường học

A00

16

C00

16

C15

16

D01

16


Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển của trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2018

  •